1140 Nicolas, bisschop van Kamerijk, deelt ...
Londerzeel, 1140-00-00

Nicolas, bisschop van Kamerijk, deelt aan het kapittel van Sint-Michiel en Sinte-Gudula te Brussel mede dat de abdij van Affligem aan een Mevrouw A levenslang het vrij gebruik van een woning geschonken heeft, die opgericht is op het kerkhof van Londerzeel.

Bron: (Cartularium van Affligem).
De Kroniek van Londerzeel - Marcel Slachmuylders - Geschied- en Heemkundige Kring van Londerzeel v.z.w. - D/1998/8302/1