NAMEN VAN MEIERS VAN DE BANK VAN LONDERZEEL EN VAN DE LEENEN LAATHOVEN
Londerzeel, 1998-01-01

Gielijs Van Thienen meier van het laathof van Willem van Nurssene 15.12.1430

Bouwen Van Hassele meier van het laathof van Philips van Urssene juni 1457

Goswin of Goossen stadhouder van de Van Gestele Prins van Oranje 21.07.1517

Jan Pauwels stadhouder van Hendrik van Nurssene 20.11.1531

Joosen Vanden Nuffle stadhouder van Nurssen anno 1533

Goswin of Goossen stadhouder van Van Ghestele Nurssen 10.05.1537

Geerart meier van Londerzeel, vanwege De Huijsheere de Prins van Oranje 30.03.1544

Goossen Van Gestele meier van Londerzeel, vanwege de Prins van Oranje 30.03.1544

Geeraert De meier van het laathof van de H. Huijsheere Geest van Londerzeel 30.03.1544

Geeraert De meier van het laathof van Huijsheere Steven Vanden Nuffle, genaamd “De Viermannen” 30.03.1544

Joos of Joosen meier van het laathof van Vanden Nuffle Jacob Clockman, genaamd “Oudenhove” 30.03.1544

Steven Vanden meier van Londerzeel, vanwege Nuffle de Prins van Oranje 11.04.1553

Jacob De Gouij meier van Londerzeel, vanwege de Prins van Oranje 20.06.1566

Christoffel De Bie meier van het laathof “Oudenhove” 27.02.1570

Christoffel De Bie meier van het laathof van Philips van Urssene 09.09.1570

Steven Van Nuffle meier van Londerzeel, namens de Koning, om reden van het beslag op de goederen van de Prins van Oranje 10.06.1572

Steven Van Nuffele meier van het laathof “De Viermannen” 03.01.1574

Steven Van Nuffele meier van het laathof van de abdij van Affligem 31.01.1574

Joos Goossens meier van het Kapittel van Sint Rombouts van Mechelen te Londerzeel 31.01.1574

Joos Goossens meier van de H. Geest van Liezele te Londerzeel 31.01.1574

Franciscus meier der bank van Vanden Hove Londerzeel, vanwege de Prins van Oranje 25.07.1578

Franciscus meier van het laathof van Vanden Hove Philips van Ursene 30.12.1578

Franciscus meier van het laathof van de Vanden Hove abdij van Affligem 13.01.1579

Joos Goossens meier der bank van Londerzeel, vanwege de Prins van Oranje 13.06.1582

Joos Goossens meier van het laathof van Joos van Urssene 25.01.1589

Willem Vorsthuijs meier van Londerzeel, namens de Koning, wegens beslag op de goederen van Oranje 06.05.1589

Willem Vorsthuijs meier van het laathof van Joos van Ursene 23.05.1594

Engelbert De Bie meier van het laathof van Joos van Ursene 26.07.1597

Engelbert De Bie meier van “Asscheraijen” van de erfgenaam van Joos van Ursene [Cypriaan Jarsma] 13.02.1601

Willem Vorsthuijs meier van Londerzeel, namens de Prins van Oranje 17.06.1603

Christoffel Moernaij meier van het laathof “Oudenhove” 14.05.1604

Franciscus meier van het Kapittel van Van Nuffele Sint Rombouts van Mechelen te Londerzeel 05.10.1605

Joos Goossens meier van het laathof van de abdij van Affligem 05.10.1605

Willem Vorsthuijs “meijere deser prochie van Londersele” anno 1609

Jan De Blesere meier van Londerzeel, namens de Prins van Oranje 03.12.1609

Jan De Blesere meier van “Asscheraijen” van Engelbert van Doetinghem 26.01.1610

Jan De Blesere stadhouder van Antoon De Brouwer, meier van de Prins van Oranje 14.10.1611

Jan De Bie substituut-meier van Antoon De Brouwer [eedaflegging] 01.06.1618

Antoon De Brouwer meier 16.10.1618

Jan De Blesere meier van het laathof, genaamd “Viermannen” 16.10.1618

Jan De Blesere meier van het laathof, genaamd “Oudenhove” 16.10.1618

Jacob De Gouij, de jonge meier 22.09.1621

Jan De Bie meier van de Prins van Oranje 19.10.1621

Jan Vanden Breede meier van het laathof van de abdij van Affligem 19.10.1621

Antoon De Brouwer, meier namens de Koning, de jonge wegens beslag op de goederen van de Prins van Oranje 09.11.1621

Jacob De Gouij, meier namens de Koning, de jonge wegens beslag ... 23.11.1621

Op de zitting van de Antoon De Brouwer Beiden pretenderen

vierschaar van 19 okto- en het ambt ber 1621 verschenen Jacob De Gouij twee meiers : Jacob De Gouij meier namens de Koning, wegens beslag ... 26.10.1622

Antoon De Brouwer meier 04.01.1625

Joos Van Nueffele meier van het laathof “Viermannen” 25.08.1625

Jan de Blesere meier van het laathof “Asscheraijen” 25.08.1625

Jan De Blesere substituut-meier van de Prins van Oranje 03.03.1626

Peeter De Gouij meier van de Prins van Oranje 27.07.1627

Jan De Bleser meier van het laathof van Jan De Houwere 28.02.1628

Joos Goossens meier van de bank van Londerzeel 11.07.1628

Jan Vanden Elsen meier van het Kapittel van Sint-Rombouts 14.07.1628

Jan De Blesere meier van het laathof van “Marselaer” 11.09.1629

Jan De Blesere meier van het laathof “Het Schaliënhuijs” van Jan-Baptist Goubau 11.09.1629

Jan De Bleser meier van het laathof van de erfgenamen van Jan Mariën 21.01.1631

Jacob De Gouij, meier van de bank van de jonge Londerzeel 04.11.1631

Peeter De Gouij meier van de Prins van Oranje 13.01.1632

Peeter De Gouij wordt voor 6 maanden geschorst als meier van de Prins van Oranje 25.09.1632

Jan De Blesere “geauthoriseert meijer” 19.10.1632

Jan De Maijere meier 12.02.1633

Peeter De Gouij meier 04.05.1633

Jacob Verlinden substituut-meier 08.05.1635

Peeter Segers substituut-meier 24.09.1638

Joos Van Nuffele meier van Engelbert van Doetinghem - “Asscheraijen” 02.11.1638

Pauwel Calewaert meier van het laathof van Niclaes Huijgele 14.03.1639

Adriaan Van geautoriseerde van de Marievoorde meier 15.11.1639

Peeter Hermans gesubstitueerde van de meier 08.09.1639

Franciscus Vanden Broeck substituut-meier 06.11.1640

Geerard Goossens meier van het laathof “Oudenhove” 26.09.1640

Joos Vanden Houte meier [wonende te Meise !] 07.10.1643

Franciscus Goossens meier van het laathof “De Viermannen” 06.07.1649

Franciscus meier van het laathof van Vanden Broeck jonker Jan Vander Vekene, genaamd “Der Mannen” 26.07.1651

Franciscus Goossens meier van het laathof “Ter Mannen” 22.04.1652

Franciscus substituut-meier van het Vanden Broeck laathof van Pitsenborgh 14.02.1652

Franciscus Vanden Broeck substituut-meier van het leenhof van Londerzeel 19.08.1653

Ernestus Erix meier 04.11.1653

Jan Van Paesschen meier van het laathof van het Kapittel van Sint-Rombouts 20.03.1654

Joos Vanden Houtte meier 13.04.1655

Ernestus Erix meier [tot 1689] 14.04.1655

Franciscus Vanden Broeck substituut-meier 15.03.1656

Joos Vanden Houtte “meijer deser bancke” 10.03.1656

Joos Van Nuffele meier van Vrouwe Margriete de Vriese, van haar laathof “Asscheraijen” 18.01.1657

Joos Van Nuffele meier van Philips van Doetinghem, van zijn laathof “Asscheraijen” 31.01.1657

Franciscus notaris te Londerzeel - Vanden Broecke substituut-meier van de Prins van Oranje 18.01.1657

Ernestus Erix meier van Londerzeel, vanwege de Prins van Oranje 07.05.1658

Pauwel Caluwaert meier van het laathof van Pitsenborgh te Londerzeel 03.02.1660

Franciscus Goossens meier van het laathof “Thof Der Mannen” 20.02.1662

Jacob Goossens meier van het laathof van Ursel [“Asscheraijen”] 03.03.1665

Adriaan Van Baelen loco-meier 25.05.1666

Pauwel Caluwaert meier van het laathof van Jan Mariën, nu van Niclaes Huijgele 11.03.1666

Jan Van Britsem meier van het laathof, genaamd “Vier Mannen” 02.10.1671

Pauwel Calewaert meier van het laathof van Jan Mariën, nu van de erfgenamen van Peeter Caelewaert 25.05.1672

Jan Van Britsem meier van het laathof van jonker Jan Vander Vekene, “Thoff vande Vier Mannen” 26.03.1675

Franciscus De Meijer loco-meier van Ursene 10.12.1676

Ernestus Erix meier 30.11.1678

Ernestus Erix meier 12.05.1682

Ernestus Erix meier 22.10.1686

Ernestus Erix meier 01.02.1689

Jan Mertens “borgemeester” 11.11.1689

Hendrik Willem Mertens meier vanwege Zijne Majesteit van Groot-Brittannië, opvolger van E. Erix, + op 18.10.1689 22.06.1690

Filippus Kinnie meier 13.02.1691

Filippus Robbrechts “borgemeester” 21.03.1691

Franciscus Ericx meier van het “Schaliënhuis” 13.01.1693

Filippus Kinnie meier 23.12.1694

Antoon Robberechts meier 22.12.1694

Franciscus Ericx meier van het “Schaliënhuis” 26.01.1697

Franciscus Ericx meier van het “Schaliënhuis” 01.02.1699

Jan Heijvaert “borgemeester” 11.06.1700

Antoon Robberechts meier vanwege Zijne Majesteit van Groot-Brittannië 07.06.1707

Jan Heijvaert “borgemeester” 14.09.1707

Matthijs Van Assche meier van het “Schaliënhuis” 27.03.1711

Matthijs Van Assche meier van het “Schaliënhuis” 07.05.1712

Jan Heijvaert “borgemeester” anno 1712

Antoon Robberechts meier 13.01.1714

Matthijs meier van het laathof, genaamd Van Assche “Schaliënhuis” van de Weduwe jonker Marcus Vander Vekene 07.04.1714

Franciscus De Keersmaecker “borgemeester” 31.07.1715

Matthijs Van Assche meier van het “Schaliënhuis” 28.08.1715

Matthijs Van Assche meier van het “Schaliënhuis” 15.02.1716

Antoon Robberechts meier 10.12.1718

Adriaan Verhaevert meier [eedaflegging in ‘s Gravenhage, na + van Antoon Robberechts] 04.02.1719

Adriaan Verhaevert meier vanwege de erfgenamen van Zijne Majesteit van Groot-Brittannië 28.06.1720

Franciscus Van Assche meier van het “Schaliënhuis” 05.07.1721

Franchoijs meier vanwege Joannes Van Assche Jacobus van Doetinghem van zijn laathof van Ursene 01.12.1722

Franciscus De Keersmaecker “borgemeester” 24.10.1724

Adriaan Verhaevert meier, wonende te Londerzeel “in het wit peerdt” anno 1725

Rombout Mertens “mede Meijer ofte onder Meijer” [eedaflegging] 28.08.1725

Franciscus Van Assche meier van het “Schaliënhuis” 09.09.1725

Adriaan Verhaevert meier vanwege de erfgenamen van Zijne Majesteit van Groot-Brittannië 12.07.1730

Jan Van Winghe “borgemeester” 04.12.1730

Adriaan Verhaevert meier van het “Schaliënhuis” 30.04.1733

Ignatius Vanden Driessche meier van “Ursene of Asscheraijen” 06.12.1735

Rombout Mertens “tweeden meijer” 30.04.1737

Adriaan Verhaevert meier van het “Schaliënhuis” 09.09.1745

Rombout Mertens “tweeden meijer” 09.02.1745

Jan Van Winghe “borgemeester” 20.02.1748

Adriaan Verhaevert meier 26.11.1748

Adriaan Verhaevert meier 29.08.1752

Adriaan Verhaevert meier van het “Schaliënhuis” 18.12.1754

Adriaan Verhaevert meier 28.04.1756

Maximiliana Theresia d’Ongnies hertogin van Croij verwerft de heerlijkheid Londerzeel door aankoop van de baronie van Grimbergen op 28.02.1757 verkocht door Willem van Oranje-Nassau

Jozef Midavin hoofddrossaard van het land van Grimbergen ontslaat de wethouders van hun eed aan het huis Oranje-Nassau 05.05.1757

Peeter Verheijden “borgemeester” 05.05.1757 Adriaan Verhaevert meier vanwege Zijne Hoogheid de hertog van Croij 24.07.1757

Jozef Midavin verwerft de hoeve “de Burcht” en “de oude Burcht” van Maximiliana Theresia d’Ongnies 06.06.1757

Gillis meier van het laathof van De Keersmaecker Gaspar Josephus Boot, genaamd “Ursene” 20.06.1758

Adriaan Verhaevert meier van het “Schaliënhuis” 20.05.1760

Adriaan Verhaevert meier vanwege Zijne Hoogheid de hertog van Croij 03.06.1760

Hubertus Franciscus meier vanwege Zijne Hoogheid Jambers de hertog van Croij 06.04.1761

Hubertus Franciscus meier vanwege Zijne Hoogheid Jambers de hertog van Croij 16.01.1764

Gaspar Josephus verwerft in openbare verkoop Boot, heer van het land en de heerlijkheid Sombeek Londerzeel [102.945 gulden] 24.02.1764

Hubertus Franciscus Jambers meier 12.07.1764

Peeter Verheijden “borgemeester” vanwege Gaspar Josephus Boot 16.09.1765

Hubertus Franciscus meier van de Weduwe van Jambers Gaspar Josephus Boot 18.01.1768

Hubertus Franciscus meier vanwege Jambers Carolus Henricus Gislenus Boot 12.03.1770

Petrus Albertus meier van C.H.G. Boot Du Prenne [eedaflegging] 09.07.1771

Hendrik Rochtus “borgemeester” [aanstelling] 13.10.1772

Petrus Albertus Du Prenne meier 12.10.1778

Hendrik Rochtus “borgemeester” 12.10.1778

Henricus Franciscus meier van C.H.G. Boot Vanden Driessche [eedaflegging] 10.04.1780

Petrus Albertus Du Prenne eedaflegging als griffier 10.04.1780

P.J. Vanden Bossche notaris - meier van het “Schaliënhuis” 30.04.1781

Petrus Albertus meier van het laathof Ursene Du Prenne en Asscheraijen - griffier van de bank van Londerzeel 14.07.1781

Hendrik Rochtus “borgemeester” 24.06.1782

Henricus Franciscus Vanden Driessche meier van C.H.G. Boot 27.05.1783

Openbare verkoop van het afbraakmateriaal van het oude kasteel “den drij Toren” 19.12.1785

P.J. Vanden Bossche notaris - meier van het “Schaliënhuis” 18.03.1789

Henricus Franciscus Vanden Driessche meier van C.H.G. Boot 22.05.1789

Frans Goossens “borgemeester” 11.05.1791

Dominicus De Keersmaecker “borgemeester” 25.06.1793

Henricus Franciscus Vanden Driessche meier van C.H.G. Boot 19.10.1795

Jacques Joseph Noël voorlopig voorzitter van de Municipale Raad 27.12.1795

Jacques Joseph Noël benoeming als voorzitter 14.04.1796

P.J. Goossens voorzitter van de M.R. 07.07.1797

P. De Keersmaker tijdelijk voorzitter van de M.R. 27.03.1798

Jacques Joseph Noël maire anno 1803

Jacques Joseph Noël maire anno 1807

Jean Van Doorslaer maire 13.05.1808

P. Peeters adjoint-au-maire 12.05.1809

Jean Van Doorslaer maire [overleden vóór] 10.10.1810

P. Peeters maire 10.05.1811

P. Peeters maire anno 1814

Jean Bernard Joseph Du Prenne adjoint-maire anno 1817

P. Peeters maire 19.06.1818

Jean Bernard Joseph Du Prenne “mayeur” 27.08.1818

Jean Bernard Joseph Du Prenne “mayeur” 13.09.1820

Jan Frans Verheijden burgemeester 22.01.1822

Jan Frans Verheijden burgemeester anno 1826

Jan Frans Verheijden burgemeester anno 1833

Jan Frans Verheijden burgemeester anno 1838

Jan Frans Verheijden burgemeester 03.05.1841

Jan Frans Verheijden burgemeester 24.02.1846

Jan Frans Verheijden burgemeester [+ 18.11.1851]

Petrus Josephus Hermans burgemeester 20.07.1852

Petrus Josephus Hermans burgemeester 20.01.1855

Petrus Josephus Hermans burgemeester anno 1860

Ferdinand de Spoelberch burggraaf - burgemeester anno 1861

Ferdinand de Spoelberch burggraaf - burgemeester anno 1863

Charles Louis Van Doorslaer burgemeester anno 1864

Charles Louis Van Doorslaer burgemeester anno 1866

Ferdinand de Spoelberch burggraaf - burgemeester anno 1867

Ferdinand de Spoelberch burggraaf - burgemeester anno 1868

Petrus Van Assche burgemeester [tot + op 06.10.1908] anno 1876

E. Augustijns schepen-voorzitter anno 1908

J. Van Hove burgemeester anno 1909

J. Van Hove burgemeester anno 1917

Charles De Keersmaecker burgemeester tot 1946 anno 1921

Jan Verbesselt burgemeester [1942-1944]

Elisabeth burggravin - burgemeester de Spoelberch tot 1965 anno 1947

P. Albert Lamberts burgemeester anno 1965 tot 1976

Hugo Nijs burgemeester anno 1977 tot 1987

Lieve Eeckelaers burgemeester anno 1987 tot 1994

Jozef De Borger burgemeester anno 1995

Bron: De Kroniek van Londerzeel - Marcel Slachmuylders - Geschied- en Heemkundige Kring van Londerzeel v.z.w. - D/1998/8302/1