Stichting Geschied- en Heemkundige Kring van Londerzeel
Londerzeel, 1984-06-08

In september 1983 liet Hendrik Sarens de wateringen en de grote vijver van de Bogaarden, de site van het oude “Oudenhoven” ruimen. Frans Van Bellingen, voorzitter van Verbond voor Heemkunde Vlaams-Brabant, en Flor De Smedt, voorzitter van Ascania brachten samen met Frans Vranckaert een bezoek aan de site. Van Bellingen vond een scherf aardewerk uit de 16e eeuw.

De Geschied- en Heemkundige Kring van Londerzeel werd op initiatief van Marcel Slachmuylders en Frans Vranckaert opgericht als “Oudheidkundige en Geschiedkundige Kring Groot-Londerzeel” op 8 juni 1984. Op de stichtingsvergadering waren tien personen aanwezig: Stani Cornelis, Frans De Boeck, Frans Geeroms, Mark Geeroms, Marcel Slachmuylders, Marcel Van Doren, Renaat Van Doren, Eddy Van Riet, Alfred Van Schel en Frans Vranckaert.

Van in het begin werd Frans Vranckaert als voorzitter aangesteld en Alfred Van Schel als secretaris. Een verening leeft en heeft natuurlijk nu een nieuw bestuur .

Spoedig bleek dat genoeg publiceerbaar materiaal ter beschikking was om een tijdschrift op te starten: vanaf 1986 verscheen het driemaandelijks tijdschrift van de Kring dieondertussen ook zijn huidige naam kreeg. Het eerste nummer werd op een persconferentie in de Brandweerkazerne voorgesteld op 10 januari 1986.

Bron: http://www.ghklonderzeel.be