VOORSPOEL Een oorkonde van de schepenen van Geraardsbergen, opgemaakt ...
Londerzeel, 1438-12-24

Een oorkonde van de schepenen van Geraardsbergen, opgemaakt op 24 december 1438, bevestigt dat de stad een levenslange jaarlijkse lijfrente van 12 pond parisis verschuldigd is aan Jan van Voorspoel, het 7-jarig weeskind van Rombout.

Het kind is geboren in Londerzeel en door de schepenbank van deze plaats werd Jan De Kimpe als zijn voogd aangesteld.

Geraardsbergen heeft van Jan van Voorspoel in baar geld een som ontvangen en dit kapitaal aangewend tot het "openbaar algemeen profijt en de grote nood van de poort van Geraardsbergen". Het kapitaal is voortgekomen van de verkoop van de goederen van Voorspoel in Londerzeel. De lijfrente moet in twee gelijke helften betaald worden, "te wetene, deen heelt, dats sesse pond parisis, telken Sente Jansmesse mids zomers, ende dandere heelt telken Kerssavonde", en voor de eerste maal op Sint-Jansmis te midzomer in 1439. De betaling moet gedaan worden "binnen de poort van Geraardsbergen".

Bron: (Algemeen Rijksarchief Brussel - Schepengriffie nr. 8945).
De kroniek van Londerzeel - Marcel Slachmuylders - Geschied- en Heemkundige Kring van Londerzeel v.z.w. - D/1998/8302/1