DE LIJKDEUR VAN DE KERK
Londerzeel, 1688-02-17

Op 17 februari 1688 verkocht Jaak Goossens, zoon van Christoffel, aan Meester Jan Vanden Eijnde chirurgijn, en zijn vrouw Johanna De Bie, een woning gelegen in het dorp van Londerzeel, tegenover de “lijecdeure” van de kerk.

Het huis was enige roeden groot, lag tegen de straat en raakte van achter aan de “hoffgracht” van het domein de Burcht.

Het woord “lijecdeure” staat voor de kleinere poort van de kerk waarlangs de lichamen van de overledenen naar het kerkhof gedragen werden. Deze poort bestaat nu nog maar wordt sedert lang niet meer gebruikt.

Zoals overal elders lag het kerkhof rond de kerk en de lijkdeur was de kortste weg om naar de begraafplaats te gaan. Haar functie was blijkbaar geen bezwaar voor de chirurgijn om zich in het zicht ervan te vestigen.

Bron: (Algemeen Rijksarchief Brussel - Schepengriffie nr. 5233)
De Kroniek van Londerzeel - Marcel Slachmuylders - Geschied- en Heemkundige Kring van Londerzeel v.z.w. - D/1998/8302/1