ENKELE BEROEPEN EN AMBACHTEN
Londerzeel, 1692-12-31

Op 31 december 1692 werd een lijst opgemaakt met de namen van een aantal personen en de beroepen die zij uitoefenden. De bedoeling was een overzicht te verkrijgen van de te verwachten opbrengst der belastingen.

Laureys De Mol, wever
Frans Vleminx, knecht van de pastoor
Marianna, meid van de pastoor
Jan Van Assche, kossaart en handwerker
Maria Van Assche, meid
Peeter Van Ingelgem, winkelier
Christiaan Vande Velde, timmerman
Jan De Bie, kuiper
Ingel De Bie, pachter
Jan Koremans, wever
Jan Parijs, metser
Jan Vande Velde, repareerder
Hendrik De Cock, meester-timmerman
Rombout Goossens, kuiper en winkelier
Jan Putteman, chirurgijn en winkelier
Guilliam De Wachter, kuiper en brandewijnstoker
Joos De Wachter, brouwer, herbergier en brandewijnstoker
Jan Van Eeckhout, repareerder
Joos Stevens de jonge, kleermaker
Joos Stevens de oude, kleermaker
Joos Robrechts, handwerker
Frans Van Verre, tapper en brandewijnstoker
Jan Vanden Eijnden, barbier
Jan Kinnie, meier
Jan Verest, officier of preter
Jan Wauters, schoenmaker
Antoon Robberechts, brouwer, tapper en pachter
Peeter De Smedt, stoeldraaier
Steven Vande Sande, bakker en winkelier
Cornelis Mertens, brouwer, tapper en pachter
Adriaan Goesens, kossaart
De weduwe Sijmon Van Causbroeck, brouwer en tapper
Geeraard Van Assche, tapper en brandewijnstoker
Peeter van Roey, maalder
Jan Vanden Bergh, preter
De weduwe Jan Sanctus, spinster
De weduwe Hendrik Blommaerts, spinster

Bron: (Algemeen Rijksarchief Brussel - Schepengriffie nr. 5181)
De Kroniek van Londerzeel - Marcel Slachmuylders - Geschied- en Heemkundige Kring van Londerzeel v.z.w. - D/1998/8302/1