Generaele metingh ende Caertboeck der Prochie van Londerzeel, gemeten ten jaere 1709 ende 1710 door den landmeter Jan Van Acoleyen
Londerzeel, 1709-04-15

Generale Meting

Bron: De Kroniek van Londerzeel - Marcel Slachmuylders - Geschied- en Heemkundige Kring van Londerzeel v.z.w. - D/1998/8302/1