NALATENSCHAP VAN DOMINICUS DE MEHAUDEN, PASTOOR VAN LONDERZEEL
Londerzeel, 1716-10-24

Van omstreeks 1690 tot 1719 was Dominicus De Mehauden zielenherder van de parochie Londerzeel. Hij schreef eigenhandig zijn testament op 24 oktober 1716 en korte tijd na zijn overlijden had de openbare verkoping plaats van de “meubilaire effecten” [roerende goederen] die hij nagelaten had.

De overleden pastoor had een voor die tijd merkwaardige verzameling boeken in zijn bezit. Samen met een omvangrijk aantal andere voorwerpen werden zij publiek verkocht. Van de vele titels van de boeken zijn er slechts enkele op de vendulijst aangeduid.

De “Dictionnaire Historique” ging naar de griffier van Steenhuffel, “Den Vlaemschen Bijbel” naar de kapelaan van Steenhuffel, “Estats empires et Principautés du Monde” kwam in de handen van de pastoor van Haasdonk, de pastoor van Kapelle-op-den-Bos kocht met nog enkele andere werken het boek “Miracles de Montaigu”.

De bibliotheek van pastoor De Mehauden bevatte rond de 379 banden die in verschillende loten van twee tot zes stuks naar een nieuwe eigenaar overgingen.

Onder de andere geveilde voorwerpen bevonden zich ook landkaarten, verschillende schilderijen en een scribaan of schrijfkabinet. Naast een hoeveelheid linnengoed en kledingstukken kwamen onder de hamer : een lessenaar, spiegels, uurwerken en klokken, marmitten, koperen ketels, akers, roosters en blaaspijpen, een gieter, mortier, glazen schotels, braadspitten en taartpannen, bierpotten, eetborden, een geweer, aarden kommen, pannen, korven, tinnen kommen, een zaag, emmers, kandelaars, een visspaan, een lamp en lepelaar, waterpotten, lantarens, haken, kuipen, biezen stoelen, een bluspot, stoelen, tafels en tafelkleden, “een tafel ende cassoir”, een bankje, een tochtscherm, “eenen brandelaer, schup ende tange”, een “seese” [rijtuig] voor 24 gulden, een hangijzer, twee vijzels, een smoutvat, een korenvat en een kuip, een kast, een kruiwagen, een waskuip, een paardetoom, een zadel voor 7 gulden, tonnen, een wijnvat, een boterkuip, 6 stoelen, “eenen kiecken corff”, tinnen schotels en borden, zoutvaatjes en mosterdpotten, een tinnen waterpot, een peperbus, een kist, een pers, een vat en een wan, drie zeven, twee ledikanten, een schapraai, kuipen, een molen, een rooster, glazen, een bierton op voet, flessen, een boterpot, hopstaken, boonstaken, rijshout, enkele zakken met bonen, een hoeveelheid brandhout, een hoop staken, een deegtrog, een slaapmand, een hoeveelheid hooi, een kroonkandelaar, wafelijzers, flessen, enkele messen, een bijl, rieken, een spade en gaffel, een haagschaar, enkele vaten met tarwe, een hoeveelheid gerst.

De verkoop, gespreid over twee dagen, 2 en 30 oktober 1721, had plaats ten sterffhuijse vanden heere pastoor.

Uit het overzicht van de verkochte voorwerpen kan men afleiden dat de vertrekken van de pastorie stelselmatig leeggehaald werden. De voorwerpen die zich daarin bevonden waren tentoongesteld en werden in loten verkocht. Het is niet bekend wie de verkoping had ingericht en aan wie de opbrengst ten goede kwam.

Bron: (Algemeen Rijksarchief Brussel - Schepengriffie nr. 5313)
De Kroniek van Londerzeel - Marcel Slachmuylders - Geschied- en Heemkundige Kring van Londerzeel v.z.w. - D/1998/8302/1