03.06.1522
Londerzeel, 1522-06-03

Jacob Clockman, zoon van wijlen Joris, beiden leenmannen van graaf Hendrik van Nassau, verkoopt aan Vranck De Deckere 10 1/2 bunder heide op de Grote Heide van Londerzeel : ... stuck heijden ende venne opten waterloop boven tgerichte ...

Bron: (Algemeen Rijksarchief Brussel) [Schepengriffie nr. 3553]
De Kroniek van Londerzeel - Marcel Slachmuylders - Geschied- en Heemkundige Kring van Londerzeel v.z.w. - D/1998/8302/1