ENKELE BIJNAMEN OPGETEKEND IN DE GEMEENTEREKENINGEN
Londerzeel, 1771-03-01

[°1771] - De weduwe Gillis Walschap, alias Pouchenel

- Gillis De Wachter, alias Stoet

- De weduwe Jan De Smedt, alias Kliever

- Jacobus Kermans, alias Quicksteirt

- Jan De Smeth, alias Frissen

- Hendrik Wouters, alias Baron

- Jan Van As, alias Qué Qué

- Peeter De Moor, alias den Ridder

- Peeter Van Ruijssefelt, alias Nobilis

Bron: (Algemeen Rijksarchief Brussel - Schepengriffie nr. 5172)
De Kroniek van Londerzeel - Marcel Slachmuylders - Geschied- en Heemkundige Kring van Londerzeel v.z.w. - D/1998/8302/1