RUZIE ONDER DE KAARTSPELERS
Londerzeel, 1775-02-07

Op 7 februari 1775 waren Jan Baptist Van Hoorenbeeck, Gillis De Boeck, Joseph Meert en Franciscus Caluwaerts in de herberg “De Drij Coningen” aan de kaarttafel gezeten. Op een bepaald ogenblik ontstond er over het spel een woordenwisseling met als gevolg dat Van Hoorenbeeck “... gereputeert voor eenen turbulenten ofte rusiemaecker ...” Franciscus Caluwaerts op de grond wierp en hem begon te slaan.

Vervolgens heeft Geeraard De Keersmaecker

“... Baes vande voorgenoemde Drij Coningen, om verder onheijl te voorcomen de selve van een gescheijden. [...] Dat Van Hoorenbeeck noch niet genoeghsaem gekoelt sijnde, de selve Gillis De Boeck, Joseph Meert ende Franciscus Caluwaerts heeft achtervolght tot in de herberge genaemt de Linde ...”.

Bron: (Algemeen Rijksarchief Brussel - Schepengriffie nr. 5154)
De Kroniek van Londerzeel - Marcel Slachmuylders - Geschied- en Heemkundige Kring van Londerzeel v.z.w. - D/1998/8302/1