PASTOOR FRANCISCUS HERMANS
Londerzeel, 1781-09-29

Ontfangen Van jan Bapt díhont thien gul[den]s eenen stuij[ver] over de uijtvaert en leveren Van noodigh Wasch [*] Voor de Ziele Van philip[pus] Verbesselt

visa F Hermans Past[or] in Londerzeel 29 sept 1781


[*] wasch : kaarsen

Tekst Franciscus Hermans


Franciscus Hermans

Bron: De Kroniek van Londerzeel - Marcel Slachmuylders - Geschied- en Heemkundige Kring van Londerzeel v.z.w. - D/1998/8302/1