GEESTELIJKE EN WERELDLIJKE OVERHEDEN 1787-1788
Londerzeel, 1787-04-01

Meier : Op 01.04.1787 : Henricus Franciscus Vanden Driessche
Op 02.03.1788 : Petrus Albertus Du Prenne
Op 12.04.1788 : Henricus Franciscus Vanden Driessche

Pastoor : Josephus Van Zeebroeck

Koster : Henricus Van Campenhout

Notarissen : J.A. De Coninck, Joannes Josephus De Boeck, Joannes Baptista Craen

Griffier : Petrus Albertus Du Prenne
Op 02.03.1788 : J. A. Van Ravesteyn

Borgemeester : Hendrik Rochtus (Rekenmeester)

Schepenen : Hubertus Verheyden, Passchier Van Schel, Frans Goossens, Dominicus De Keersmaecker
26.11.1787 : Beëdiging van Joannes Verhofstadt als nieuwe schepen

Officieren : Hendrik Colwaes, Hendrik Wouters
Op 02.03.1788 : Peeter Van Ruysevelt

Drossaard : Petrus Josephus De Turck, tevens hoofddrossaard van Grimbergen

Geneesheer : J.J. Noël

Nog in deze jaren ...

Na het overlijden van P.J. De Turck verordent Carolus Henricus Gislenus Boot als heer van Londerzeel op 24.12.1787, dat geen nieuwe drossaard meer aangesteld wordt en dat de meier, gezien zijn bekwaamheid, met de behandeling van criminele zaken belast wordt.

Op 27 oktober 1788 nemen de eigenaars van de “Topwindmolen”, Peeter Joannes Van Ruijsevelt en zijn vrouw Elisabeth Van Damme een hypotheek op hun molen. Deze is “kortelingx nieuw op gebouwt” en wordt verhuurd aan Passchier Cuijckens.

Bron: (Algemeen Rijksarchief Brussel - Schepengriffie nrs. 5145 - 5146 - 5179 - 5188 - 5190 - 5196 - 5278 - 5298 - 5326 - 9238 - Kerkelijk Archief nrs. 34124 - 34180)
De Kroniek van Londerzeel - Marcel Slachmuylders - Geschied- en Heemkundige Kring van Londerzeel v.z.w. - D/1998/8302/1