HET KANTON LONDERZEEL
Londerzeel, 1796-07-14

Op 14 juli 1796 - 26 Messidor van het 4de jaar van de Republiek - schreef het kantonnaal bestuur van Londerzeel een lijst met de bevolkingsaantallen van de gemeenten van zijn omschrijving.

- Londerzeel 2.995
- Kapelle-op-den-Bos 957
- Humbeek 1.433
- Ramsdonk 437
- Malderen 1.209
- Steenhuffel 1.187
- Rossem 533
- Impde 305

Het kantonnaal bestuur moest ook een overzicht opstellen van de personen die het bestuur vormden.

- D. Van Nuffel, vrederechter wonende in Malderen
- M. Van Diest, de griffier wonende in Londerzeel
- E. Demeurs, commissaris van de uitvoerende macht, Londerzeel
- J.J. NoŽl, Voorzitter van de Municipale Raad, Londerzeel
- H. Vanden Driessche, agent van Londerzeel
- J.B. De Vleeschouwer, adjunct te Londerzeel
- J. Slachmuijlders, agent in Malderen
- A. De Laet, adjunct in Malderen
- J. Van Asch, agent van Kapelle-op-den-Bos
- F. Talboom, adjunct in Kapelle-op-den-Bos
- A. De Amandel, agent van Humbeek
- P.J. Verbruggen, adjunct van Humbeek.

Bron: (Algemeen Rijksarchief Brussel - Departement van de Dijle nr. 4883)
De Kroniek van Londerzeel - Marcel Slachmuylders - Geschied- en Heemkundige Kring van Londerzeel v.z.w. - D/1998/8302/1