STATUS ECCLESIĈ SUCCURSALI STI. CHRISTOPHORI MARTYRIS IN LONDERZEELE
Londerzeel, 1798-01-01

Er bestaat een naamloos en ongedateerd handschrift over de confiscatie van de inboedel van de kerk tijdens het Franse bewind. Het document moet gestitueerd worden tussen 1826 en 1833.

“Anno 1798 tria Altaria, omnia mobilia et Sacra Suppelex Ecclesiĉ S. Christophori in Londerzeele a Gallis vendita sunt et a Sedibus suis amota, sed a Parochianis, aliisque piis Fidelibus quod maximam partem empta et postea Ecclesiĉ redita.

Ast infeliciter omnia ornamenta et paramenta, auro argentoque distincta, quĉ hĉc Ecclisia possidebat pretiosissima, necnon omnia vasa argentea, Theca S. Christophori, Ostensorium, Lampas, Coronĉ & rite tamen abscondita, inventa sunt et a Gallis vi direpta, et quator Campanĉ confractĉ et avectĉ sunt; attamen mutato Gallorum Regimine, Annis 1802 et sequentibus, institutis collectis et liberalibus Parochianorum aliorumque piorum Fidelium donis empta sunt ea quĉ adnotata sunt in adjuncto inventario”.


In het jaar 1798 werden de drie altaren, met inboedel en de heilige gewaden van de H. Christophoruskerk te Londerzeele door de Fransen verkocht, maar door de parochianen en andere godvruchtige gelovigen voor het grootste deel ingekocht en nadien aan de kerk teruggeschonken.

Maar spijtig genoeg werden de weggeborgen gewaden, met goud en zilver versierd en eigendom van de kerk, alsook alle zilveren vaten, het relikwieschrijn van de H. Christophorus, de monstrans, de lampen, de kronen en zo meer, door de Fransen ontdekt en verkocht. Vier klokken werden vernield en meegenomen.

Doch na het einde van het Franse Regime in 1802 en de daaarovolgende jaren, werden dank zij collecten en giften van de parochianen en de vrijgevigheid van andere godvruchtige lieden, al de voorwerpen aangekocht die vermeld staan op de bijgevoegde inventaris [niet bij het document gevoegd].

Bron: (Algemeen Rijksrachief Brussel - Kerkelijk Archief nr. 34.036)
De Kroniek van Londerzeel - Marcel Slachmuylders - Geschied- en Heemkundige Kring van Londerzeel v.z.w. - D/1998/8302/1