BRIGANDS EN ANDEREN IN LONDERZEEL
Londerzeel, 1798-10-21

Uit een verslag dat door de departementale overheid opgemaakt is vernemen we wat er omstreeks het einde van de maand oktober van het jaar 1798 in Londerzeel gebeurde.

Op zondag 21 oktober 1798 vielen de Brigands in Londerzeel de republikeinse instellingen aan. Jan Baptist Leclaire, griffier van het plaatselijk Vredegerecht, getuigt dat op die dag de Brigands de vrijheidsboom in het dorp omgehakt hebben en de stormklok begonnen te luiden.

Filip Van Hoeck heeft zich echter voor de republiek erg verdienstelijk gemaakt.

Hij drong langs de achterkant de griffie van het Vredegerecht binnen en droeg enkele meubelstukken weg om deze in zijn woning op te slaan. Daarna ging hij naar de pastorie waar de vroegere vrederechter Arnaerts zijn intrek genomen had. Ondanks de patrouilles en bij mogelijke ontdekking, de woede van de brigands, nam hij ook de meubelen van de gewezen vrederechter weg om ze thuis te bewaren.

Hij verborg Arnaerts en zijn vrouw in zijn schuur. Door deze daad riskeerde hij dat zijn woning door de brigands zou geplunderd worden.

Dezelfde avond ging zijn neef, Pieter Jan Van Hoeck, naar de herberg De Kring in de Mechelsestraat te Londerzeel waar het kantoor van de vrederechter gevestigd was. Hij nam een grote tas en verzamelde alle burgerlijke akten, wetboeken en andere documenten van de vrederechter. Hij droeg de tas naar huis en verborg ze onderaan in een korenvat, waarop hij vervolgens graan strooide.

Op 23 oktober 1798, rond 8 uur s avonds begeleidde hij in het donker Arnaerts die zich door vermomming onherkenbaar gemaakt had naar Brussel. Op dat ogenblik waren de Brigands naar hem op zoek om hem van kant te maken.

Verder heeft Van Hoeck de vrouw van Arnaerts onderdak verleend en bij hem thuis verborgen tot de eerste mobiele colonne van het republikeins leger de Brigands uit Londerzeel verjaagd heeft. De vrouw vertrok daarna ook naar Brussel. Later kwamen de Brigands tot tweemaal terug bij Van Hoeck en plunderden zijn woning.

Bron: (Algemeen Rijksarchief Brussel - Departement van de Dijle)
De Kroniek van Londerzeel - Marcel Slachmuylders - Geschied- en Heemkundige Kring van Londerzeel v.z.w. - D/1998/8302/1