19.01.1528
Londerzeel, 1528-01-19

Meester David Vander Tommen, chirurgijn in Londerzeel.

Bron: (Algemeen Rijksarchief Brussel) [Schepengriffie nr. 5160]
De Kroniek van Londerzeel - Marcel Slachmuylders - Geschied- en Heemkundige Kring van Londerzeel v.z.w. - D/1998/8302/1