Sneeuw blijft liggen tot 26/02/1827
Londerzeel, 1827-01-23

Voor val in 't jaer van eenen vervaerelyken sneuw; het is aen sneuwen gegaen, den 23 januarius tot den 24 januarius; hy lag dik 4 plavaen dat men schat 2 voet. Judocus de Keyser, ik heb hooren zeggen, van houde menschen, dat het hun niet voorgevallen en was van zoo een dikte te liggen; de menschen vongen de haesen met hunne handen; de vogelen kwaemen in de huysen gevulgt; en menschen die versmacht zijn in den sneeuw; en hy is met hoopen by een gevloegen tot 5,6,7 voeten dik; hy heeft gelegen eer men bloote plekken sag tot 26 febriarius 1827.

Bron: Dagboeken van Judocus De Keyser (bewerking Maurits Sacre)