Verschrikkelijk onweer: Topmolen omgevallen
Londerzeel, 1828-07-05

Het is gebeurt den 5 Julius in het jaar 1828 naer middag ten twee uren presies dat men zoo een verschikkelyk onderweder gehad heeft van donder en blixem regen hagel en verschikkelyken wind waar van de schaede onschadbaer is; de vrugten der aerde zyn verhageld in den grond tot merghtem stennuhuffel Londerzeel breendonk tissel willebrok en Lippeloo en meer andere dorpen; den donder en wind zoo men schat is geweest thien uren breed en de lingde 30 uuren het minsten; den moolen op den rey weg is van de terelingen gevolgen in stukken val malkanderen;…; den top molen tot Londerzeel is van zynen staek gevlogen en den maelder was op den moelen en is in de meelkist gesprongen en heeft zyn leven gehouden en den moelen was in stukken van malkanderen en aen den maelder en makeerden niets; de schuer van heynrikus reynkens tot Londerzeel aen het lankhuys is onvergevlogen en josephus willox en petrus joannes van baelen waer daer bezig met dorsen in die schur en petrus joannes van baelen heeft eenen balk op zyn lichaem gekregen en was gel geplettert daer en is geen leven meer aen te vinden geweest.

Bron: dagboeken van Judocus De Keyser (bewerking Maurits Sacre)