Slecht weder
Londerzeel, 1829-03-01

Op het laesten van den april en in den eersten van den Mey is het zoo een verschikkelijk weder geweest van aegel donder en blixem en regen vlaegen en zoo afgryselyken kae alsdat de menschen uyt de meyning de wanten mosten aen doen in den mij en de landen zoo afgryselyk nat alsdat het onzegbaer is en de weyen allegaeder blak van het waeter en veel weeke vrugten in velden en over verhaegeld 1829

Bron: dagboeken van Judocus De Keyser (bewerking Maurits Sacre)