Zonder datum, omstreeks 1530
Londerzeel, 1530-00-00

Joris Van Loo, priester en kappelaan in Londerzeel, verpandt een hofstede gelegen “achter den hoogen choor” van de kerk en met twee zijden tegen de uitspanning “Den Helm”. Het betreft een jaarlijkse rente van 8 Rijnsgulden te betalen aan Andries Van Schouwenbroecke en zijn vrouw Anna De Huijsheere

Bron: (Algemeen Rijksarchief Brussel) [Ibidem nr. 5216]
De Kroniek van Londerzeel - Marcel Slachmuylders - Geschied- en Heemkundige Kring van Londerzeel v.z.w. - D/1998/8302/1