Pieter Jan Lauwers maakt het te bont op de jaarmarkt van Sint-Jozef
Sint-Jozef, 1898-05-23

Op feestdagen zoals bij kermissen en jaarmarkten, moesten de veldwachters of "champetters" extra op hun hoede zijn.

Op 23 mei 1898 was de voltallige aanwezigheid van het Londerzeelse champetterskorps op de jaarmarkt van Sint-Jozef broodnodig. Pieter Jan Lauwers zorgde daar in zijn eentje voor. Om 12 uur 's middags bevond de 30-jarige Pieter Jan zich blijkens het verslag van de veldwachters Felix Caluwaerts en Jan Frans Beuckelaers "in staat van dronkenschap en ruststoorder" in de gemeenteschool te Sint-Jozef. Daar vond de prijstrekking tussen de veeverkopers plaats. Pieter Jan werd tot stilzwijgen aangemaand, maar reageerde "met lawijt". Pieter Jan kreeg verschillende vermaningen, en toen ook dat niet hielp, werd hij naar het de gevangenis gebracht. Hij bood daarbij "hevigen tegenstand", beledigde en bedreigde de ordehandhavers en deed zelfs verschillende pogingen om te ontsnappen uit de gevangenis.

Bron: http://www.laurentii.be/