Jaar 1543
Londerzeel, 1543-00-00

Marie De Lange, alias Papegaij, houdt te leen van de Prins van Oranje, 5 dagwanden land te Londerzeel, gelegen in het goed van de “Nuwenhove”.

Bron: (Algemeen Rijksarchief Brussel) [Schepengriffie nr. 3473]
De Kroniek van Londerzeel - Marcel Slachmuylders - Geschied- en Heemkundige Kring van Londerzeel v.z.w. - D/1998/8302/1