Jaar 1543
Londerzeel, 1543-00-00

Joos Van Nuffele, zoon van wijlen Steven, houdt te leen van de Prins van Oranje, de helft van een stede tegenover de kerk, met één zijde tegen de goederen van Oranje, achter tegen de “Borchtvijver”, ten derde de uitspanning “De Kroon” en van voor tegen de straat.

Bron: (Algemeen Rijksarchief Brussel) [Ibidem]
De Kroniek van Londerzeel - Marcel Slachmuylders - Geschied- en Heemkundige Kring van Londerzeel v.z.w. - D/1998/8302/1