25 NOVEMBER 1220 Geeraard, heer van Grimbergen, verzaakt ...
Londerzeel, 1220-11-25

Geeraard, heer van Grimbergen, verzaakt aan de tienden die hij heft te Londerzeel, Nattenhaasdonk en Hingene in het voordeel van de abdij van Affligem.

Bron: (Cartularium van Affligem)
De kroniek van Londerzeel - Marcel Slachmuylders - Geschied- en Heemkundige Kring van Londerzeel v.z.w. - D/1998/8302/1