DE LAZERIJ
OF ZIEKENHUIS VAN LONDERZEEL

Londerzeel, 1605-10-04

De lazerij was ergens in de hedendaagse Mechelsestraat gelegen. Tot op heden is het onmogelijk gebleken om de juiste plaats te bepalen. Het ziekenhuis heeft wel degelijk bestaan en wordt in vele schepenakten vermeld als herkenningspunt of aanwijzing van nabij gelegen goederen. Maar aangezien sommige verwijzingen betrekking kunnen hebben op de goederen die aan de lazerij of het ziekenhuis toebehoorden, moet men voorzichtig zijn met deze aanwijzingen. Het “goed van de lazerij” werd dikwijls gewoon met “de lazerij” aangeduid. De kerk van Londerzeel was eigenaar van goederen in de Pluimennest. Deze goederen noemde men “de kerk”. Een ander goed dat in de nabijheid lag werd dan omschreven als zijnde gelegen “tegen de kerk” en de kerk stond zeker niet in de Pluimennest ... Eén onaanzienlijke aantekening betreft het ziekenhuis zelf. Peeter Vranckaert eist voor de vierschaar van Londerzeel die op 4 oktober 1605 was samengekomen, de uitkering van de rest van een deels vereffende vergoeding : Den aenleggere concludeert tot betaelinge van vier Rijnsgulden ende XI stuijvers als reste van een meerdere somme, procederende over dmaecken vanden sieckhuijse, metten berde bij hem aenleggere totte deuren ende vensters daeraen verbesicht gelevert ...

Bron: (Algemeen Rijksarchief Brussel - Schepengriffie nr. 5110)
De Kroniek van Londerzeel - Marcel Slachmuylders - Geschied- en Heemkundige Kring van Londerzeel v.z.w. - D/1998/8302/1