Jaar 1606
Londerzeel, 1606-00-00

Opmaak van het Leenboeck [van] Joncker Ciprianus van Jarsma, heere van Asscheraeijen tot Londerzele, 1606. Nu Joncker Engelbert van Doeteghem [Doetinghem], heere van Asscheraeijen, sone [van] heeren Willems des Ridders ende van vrouwe Johanna Pijpenpoijs sijn geselnede.

Bron: (Algemeen Rijksarchief Brussel) [Schepengriffie nr. 9240]
De Kroniek van Londerzeel - Marcel Slachmuylders - Geschied- en Heemkundige Kring van Londerzeel v.z.w. - D/1998/8302/1