02.08.1606
Londerzeel, 1606-08-02

Verkoop door Louise Micault, echtgenote van heer ridder Louis Verreijcken, aan jonker Peeter Micault, heer van Diepensteijn, van de hofstede “Ter Hellen”, vroeger genaamd “Tusschenbeke”.

Bron: (Algemeen Rijksarchief Brussel) [Ibidem]
De Kroniek van Londerzeel - Marcel Slachmuylders - Geschied- en Heemkundige Kring van Londerzeel v.z.w. - D/1998/8302/1