BRAND VAN HERBERG DE KROON
Londerzeel, 1607-05-15

Joos De Moor was huurder van het huis en herberg “De Croone”, eigendom van Gielis Van Nuffel. Het gebouw stond nabij de kerk van Londerzeel op de plaats waar thans het A.S.L.K.-gebouw is. Op zekere avond kreeg hij het bezoek van een enkele erg dorstige klanten die de herbergier voortdurend aanspoorden om met hen mee te drinken. Toen de drinkebroers eindelijk vertrokken waren, was ook de waard zelf danig over zijn toeren geraakt. Hij strompelde met een brandende kaars in de hand naar boven ... naer sijn bedde ende die selve [keersse] soe quaelijck bewaert dat die was gevallen in het beddestroot, sulcx dat bij negligentie ende quaede toesichte [...] de voerscreven herberghe De Croone ontrent de een uren naerden middernacht was affgebrandt ... Naast de Kroon stond een klein huisje met een stal dat eveneens volledig afbrandde. De dader had schuldbewust de vlucht genomen. Zijn vrouw en zijn moeder werden echter voor de vierschaar gedaagd en Joos De Moor zelf werd, zoals gebruikelijk was, ter gelegenheid van de zondagsmissen in de kerk, uitdrukkelijk opgeroepen om zich aan te geven (afkondiging bij “kerkgebod”). Voor het kleine huisje naast De Kroon werd als schadevergoeding het volledig herstel geëist en daarboven nog 200 gulden voor de inboedel. Ook De Kroon moest door de schuldige op zijn kosten heropgebouwd worden. Dit vonnis werd uitgesproken op 15 mei 1607.

Bron: (Algemeen Rijksarchief Brussel - Schepengriffie nr. 5157)
De Kroniek van Londerzeel - Marcel Slachmuylders - Geschied- en Heemkundige Kring van Londerzeel v.z.w. - D/1998/8302/1