1249 Hendrik, hertog van Lotharingen, deel ...
Londerzeel, 1249-00-00

Hendrik, hertog van Lotharingen, deelt aan de gezworenen, de schepenen en de inwoners van Antwerpen mede dat hij de paters Dominicanen toestemming verleend heeft om zich in Antwerpen te vestigen en dit op een terrein tussen de oude en de nieuwe vestinggrachten.

Deze bekendmaking werd geschreven in Londerzeel: "... Datum apud Londersele, in vigilia Pentecostes MCC. XLIX".

Bron: (Cartularium van Affligem).
De kroniek van Londerzeel - Marcel Slachmuylders - Geschied- en Heemkundige Kring van Londerzeel v.z.w. - D/1998/8302/1