07.08.1608
Londerzeel, 1608-08-07

Jonker Ciprianus van Jarsma, zoon van Ciprianus en van Marie van Ursene, verkoopt aan Jan Moulaert en zijn echtgenote Marie Del Rio het hof “Ten Drij Torren”, ook genoemd “Hof van Ursene of van Asschiraijen” voor 8700 Rijnsgulden. Bovendien verbinden de koper en verkoper zich ertoe 100 Rijnsgulden te schenken voor de herstelling van de parochiekerk van Londerzeel. De verkoop wordt echter betwist bij wege van “vernadering” door Engelbert van Doetinghem en op 03.02.1609 vestigt Engelbert van Doetinghem een levenslange lijfrente van 12 Rijnsgulden ten gunste van Ciprianus van Jarsma, zoon van Ciprianus “... in volle voldoeninge vanden coop bijden voorscreven gelovere [Engelbert Van Doetinghem] vernaerdert over Jan Moulaert ierste coopere vanden goeden des voorscreven joncker Ciprianus, geheeten Asschiraijen”.

Bron: (Algemeen Rijksarchief Brussel) [Ibidem]
De Kroniek van Londerzeel - Marcel Slachmuylders - Geschied- en Heemkundige Kring van Londerzeel v.z.w. - D/1998/8302/1