26.08.1608
Londerzeel, 1608-08-26

Nicolaas De Deckere en Geeraard Vanden Bossche, gezworenen van de Gilde van de Handboog te Londerzeel, dienen een eis tot schadevergoeding in ten laste van Merten De Wechtere. Deze is huurder van een “besloten plaetse oft erffve”, genaamd het Schuttershof en heeft wederrechtelijk de jonge eikenbomen geveld die langs de weide stonden.

Bron: (Algemeen Rijksarchief Brussel) [Ibidem nr. 5192]
De Kroniek van Londerzeel - Marcel Slachmuylders - Geschied- en Heemkundige Kring van Londerzeel v.z.w. - D/1998/8302/1