PAARD GEBETEN DOOR WOLF
Londerzeel, 1609-00-00

Robrecht De Smedt vorderde in 1609 schriftelijk een schadevergoeding van de plaatsvervangende meier Jan De Bleser. Hij eiste 55 Rijnsgulden als schadeloosstelling voor geleden verlies. De aanleiding tot deze eis is het weghalen door De Bleser van een bruine merrie, “gaende vol veulens”. Zonder instemming of medeweten van de eigenaar had De Bleser het paard van Robrecht De Smedt meegenomen en het in zijn weide bij zijn andere paarden geleid. En daar gebeurde het ongeluk : Dat tselve peert in woensdaige des nachts vanden wolff is verbeten ... De schaderekening van 55 Rijnsgulden wordt nog aangevuld met 28 stuiver per dag voir zoe vele daigen hij aenleggere tvoirschreven peert alnoch zal commen te derven.

Bron: (Algemeen Rijksarchief Brussel - Schepengriffie nr. 5201)
De Kroniek van Londerzeel - Marcel Slachmuylders - Geschied- en Heemkundige Kring van Londerzeel v.z.w. - D/1998/8302/1