DE GALG OP DE “KEMPENHEIDE”
Londerzeel, 1614-00-00

Jan De Lathauwer daagde in het jaar 1614 Barbara Van Neervelde voor de vierschaar wegens grove belediging. Barbara was getrouwd met Peeter De Raeijmaker. Ter gelegenheid van de kermis in Ramsdonk had deze vrouw hem in aanwezigheid en ten aanhoren van verscheidene personen gezegd : ... Jan, dat mijnen man zoe vele hadde misdaen as ghij doet, hij waer langhe gehangen aende galge, staende opden Kempen Heijde ... Zij voegde daar nog aan toe dat Jan De Lathauwer twee pond vlees had achtergehouden van een kwartier kalfsvlees dat hij voor haar moest uitbenen. Maar, aangezien De Lathauwer zichzelf beschouwt als een man van eer - God zij geloofd ! - die zonder overdrijving mag zeggen dat hij een goede naam en faam geniet, trekt hij Barbara Van Neervelde voor het gerecht opdat zij naar behoren zou gestraft worden voor haar lichtzinnige verwijten. De galg of “justitie” waarvan sprake, komt in tal van documenten voor. Hij stond op de grensscheiding van Londerzeel en Breendonk op een stukje gemeentegrond. In de loop van vele jaren werden er doodvonnissen door ophanging aan de galg uitgesproken.

Bron: (Algemeen Rijksarchief Brussel - Schepengriffie nr. 5177)
De Kroniek van Londerzeel - Marcel Slachmuylders - Geschied- en Heemkundige Kring van Londerzeel v.z.w. - D/1998/8302/1