MEIBOOMBPLANTING BESTRAFT
Londerzeel, 1617-04-30

In de nacht van 30 april op 1 mei van het jaar 1617 trokken Marcus De Witteleer en enkele vrienden erop uit om de brouwer uit “De Kroon”, Jan De Beir, met een meiboom te verrassen. Zij gingen naar het “Berkenbos” in de Pluimennest en kapten er een jonge espeboom af en brachten hem naar het dorp. In alle stilte plaatsten zij de boom rechtop voor het venster van de brouwer. Deze laatste was er danig mee ingenomen en de jonge mannen kregen ‘s anderendaags een halve ton bier die zij gelijckelijck opden voirschreven meijnacht hebben gedroncken, oft wel tzanderdaechs opden meijdach ... Aan het plezier van de jonge mannen kwam echter onverwacht een einde toen de eigenaar van het bos prompt een aanklacht tegen Marcus De Witteleer “ende zijne comlplicen” indiende. De jongens hadden namelijk geen toestemming gevraagd om een boom te kappen. In die dagen was het schenden van het eigendomsrecht in de bossen een zwaar vergrijp. Van deze zaak bestaat alleen nog de aanklacht, de “aensprake” genoemd. Het is niet geweten welke straf de jonge mannen kregen.

Bron: (Algemeen Rijksarchief Brussel - Schepengriffie nr. 5192)
De Kroniek van Londerzeel - Marcel Slachmuylders - Geschied- en Heemkundige Kring van Londerzeel v.z.w. - D/1998/8302/1