DE OUDE WEG NAAR BRUSSEL
Londerzeel, 1615-05-04

De vaststelling van de breedte van de wegen en waterlopen, het onderhoud ervan, het verwijderen van slijk en hindernissen, de verharding en de herstelling van de rijbanen waren in de loop der jaren het onderwerp van talrijke reglementen, plakkaten en ordonnanties. De oudste bepaling is van 13 juli 1368 en handelt over de breedte der wegen volgens het Gewoonterecht van Brussel, gepubliceerd in het “Bulletin Administratif du Département de la Dyle”, Deel I, nr. 22 van 20 april 1812. Er werden wijzigingen en aanpassingen in de bepalingen ingevoerd op 14 april 1510, 10 juli 1628 en in 1734. De gemeenten waren belast met het toezicht op de goede staat van de wegen en waterlopen, en de aangelanden moesten instaan voor het onderhoud. In de navolgende tabel wordt een overzicht van de verplichte maten gegeven. In de loop der jaren is de “zate” van de meeste wegen niet veel veranderd. Alleen voor sommige banen die naar bepaalde steden liepen traden veranderingen op. Zo werd op een onbekend tijdstip de nieuwe baan van Londerzeel naar Imde aangelegd zoals die nu nog bestaat, met name de Brusselsestraat. Zij moet aangelegd zijn vóór 1709, tijdstip waarop de landmeter J. Van Acoleijen, de Londerzeelse Atlas samenstelde die reeds de nieuwe Steenweg naar Brussel bevat. Lang daarvoor liep de baan langs het pachthof “De Beemden” of “Voorspoel” over het gehucht Slozen in Wolvertem. Dit blijkt uit de beschrijving van een beemd die op 4 mei 1615 verkocht werd door de zussen Clara, Johanna en Marie Daneels. Zij handelden bij monde van hun respectieve echtgenoten en voogden toen zij op genoemde datum voor de Stadhouder van de Leengoederen van de Prins van Oranje, afstand deden van een half bunder beemd aan Clementia Van Hoytama, weduwe van Igram Van Achelen. Het goed kwam voort van hun ouders Cornelis Daneels en zijn vrouw Anna Van Haelen en lag in het “oude goed” van Voorspoel. Het kwam tot tegen de Molenbeek op de grensscheiding van Londerzeel en Wolvertem. De beemd werd omringd door de andere goederen van de koopster en raakte aan “sheren straete gaende naer Bruessel”. De plaatsbeschrijving van het verkochte perceel laat er geen twijfel over bestaan dat de oorspronkelijke Brusselsebaan langs de hoeve “De Beemden” naar Slozen en Imde liep, waar thans nog een aarden baan ligt. Nr. Weg Omschrijving meter centimeter voet 1 Heerbaan 11 82 40 2 Weg van de ene gemeente naar de andere 6 61 24 3 Gemeenteweg 4 95 18 4 Landbouwweg 4 40 16 5 Losweg of uitweg 3 30 12 6 Molenweg voor slechts één kar 3 30 12 7 Molenweg voor een paard belast met zakken 2 20 8 8 Molenweg voor een mens belast met zakken 1 65 6 9 Zijweg (pad) voor voetgangers 1 10 4

Bron: (Algemeen Rijksarchief Brussel - Schepengriffie nr. 3558-bis Grimbergen)
(De Municipale Raad - M. Slachmuylders, 1982)
De Kroniek van Londerzeel - Marcel Slachmuylders - Geschied- en Heemkundige Kring van Londerzeel v.z.w. - D/1998/8302/1