30.06.1297 Traktaat over de meiseniers, tussen ...
Londerzeel, 1297-06-30

Traktaat over de meiseniers, tussen de heren van Grimbergen en de hertog van Brabant. De meiseniers waren afstammelingen van in oude tijden vrijgemaakte lijfeigenen. Zij genoten bepaalde rechten en vrijheden.

De regels om als meiseniedeman of -vrouw erkend te worden werden in het traktaat vastgelegd. Betrouwbare en bekende personen moesten getuigen dat een sollicitant afstammeling was van een meiseniervader en -moeder en getuigen dat hij of zij van "wettigen bedde" was. De pretendent-meisenier moest een eed afleggen met de rechterhand op de bijbel, "op verduemenisse van sijnre zielen", dat hij/zij een meisenier was van de heren van Grimbergen.

De meiseniers waren bijgevolg door hun band met de erfgraven van Grimbergen verplicht om de hertog van Brabant hulp en bijstand te bieden in geval van oorlog. De mannen boven de 60 jaar waren vrijgesteld van deze dienst.

Bron: (Algemeen Rijksarchief Brussel - Schepengriffie nr. 9241).
De kroniek van Londerzeel - Marcel Slachmuylders - Geschied- en Heemkundige Kring van Londerzeel v.z.w. - D/1998/8302/1