Datum Gemeente Titel
1700-01-01 Londerzeel DIEFSTAL VAN EEN EGGE
1701-12-14 Londerzeel MEIER ANTOON ROBBERECHTS VERVOERT PER SCHIP 20.230 GULDEN
1704-02-07 Londerzeel CORNELIA VAN DE VEN VERDRONKEN
1706-07-12 Londerzeel DRAMATISCHE SCHIETPARTIJ OP HET DORPSPLEIN
1708-03-01 Londerzeel AANRANDING VAN JOSINA GOIJVAERTS IN HET GASTHUISBOS
1708-07-16 Londerzeel GETUIGENIS VAN JOSINA DE MAIJER
1708-11-27 Londerzeel SAMENVATTING VAN DE AFREKENING VAN MEIER ANTOON ROBBERECHTS VOOR HET JAAR 1708
1709-02-01 Londerzeel ONKOSTENREKENING VAN MEIER ANTOON ROBBERECHTS OVER HET JAAR 1709
1709-04-01 Londerzeel HET LAND EN DE BARONIE VAN GRIMBERGEN
1709-04-15 Londerzeel Generaele metingh ende Caertboeck der Prochie van Londerzeel, gemeten ten jaere 1709 ende 1710 door den landmeter Jan Van Acoleyen
1709-07-16 Londerzeel DE GRIFFIER
1710-08-29 Londerzeel INRICHTING VAN DE WERKELIJKSE MARKT EN VAN EEN JAARMARKT
1714-11-24 Londerzeel HET HOF TER MANNEN
1716-10-24 Londerzeel NALATENSCHAP VAN DOMINICUS DE MEHAUDEN, PASTOOR VAN LONDERZEEL
1722-11-17 Londerzeel METTEN UIJTGANCK VANDE BRANNENDE KEERSSE
1725-04-28 Londerzeel GEVECHT TUSSEN TWEE EDELE HEREN IN DE SCHEPENKAMER
1728-09-24 Londerzeel GEVECHT IN “HET WIT PEERT”
1728-12-22 Londerzeel SLACHTER JAN DER VECKEN IN DE GEVANGENIS
1729-10-13 Londerzeel EEN “PEESE OFT BRUIJTE” IN HET KAARTSPEL
1729-12-31 Londerzeel BLASFEMIE
1730-07-15 Londerzeel BRAND VAN DE KERKTOREN IN 1730
1731-06-14 Londerzeel PALING POREN OP DE VIJVER VAN DE BURCHT
1732-06-27 Londerzeel HEIDENSE EGYPTENAREN OPGEPAKT
1732-09-30 Londerzeel JONKER JAN-BAPTIST VANDER VEKENE BESCHULDIGD
1733-05-21 Londerzeel DE “BELEIDEN” OF GERECHTELIJKE SCHOUWINGEN
1735-01-01 Londerzeel DE VROEGMIS
1741-05-09 Londerzeel DE FAMILIE VAN DE GERECHTSDIENAAR IN OPSPRAAK
1741-06-06 Londerzeel BEDREIGING VAN DE PASTOOR
1741-09-10 Londerzeel BOEKWEIT DORSEN OP ZONDAG
1741-12-08 Londerzeel EEN SCHOT IN DE KNIE
1742-08-13 Londerzeel MULTIPLICATIE
1743-09-06 Londerzeel MOORD
1745-02-13 Londerzeel UIT HET FAMILIEARCHIEF VAN GOTTIGNIES
1745-11-20 Londerzeel DE MANNEN VAN DE VRIJE COMPAGNIE
1745-11-20 Londerzeel VROUW EN DOCHTER VAN DE CHIRURGIJN BELAAGD
1747-06-03 Londerzeel LENING VAN 10.000 GULDEN
1747-09-11 Londerzeel ONTWETTIGE GRONDINNEMING
1750-09-20 Londerzeel HERBERG “HET PAROCHIEHUIS”
1752-12-07 Londerzeel DE BIJENGILDE VAN SINT AMBROSIUS
1754-07-08 Londerzeel SLUITINGSUUR DER HERBERGEN
1757-02-28 Londerzeel VERKOOP VAN DE BURCHT
1757-06-06 Londerzeel OVERDRACHT VAN DE BURCHT AAN JOZEF MIDAVIN
1760-11-23 Londerzeel VERDERE VERKAVELING VAN HET DOMEIN DE BURCHT
1764-02-24 Londerzeel TRANSPORT VAN D’LANT ENDE HEERLIJCKHEIJDT VAN LONDERZEELE
1764-11-25 Londerzeel KERKGEBOD OVER DE VERKOOP VAN DE HEERLIJKHEID VAN LONDERZEEL.
1765-09-16 Londerzeel ONTSLAG VAN DE OUDE EN AANSTELLING VAN DE NIEUWE SCHEPENBANK
1766-11-16 Londerzeel OPRICHTING VAN EEN NIEUWE SCHOOL IN HET SCHALIËNHUIS
1770-02-26 Londerzeel BROUWERIJ “DE DRIE KONINGEN”
1771-03-01 Londerzeel ENKELE BIJNAMEN OPGETEKEND IN DE GEMEENTEREKENINGEN
1771-05-02 Londerzeel DE HOEVE “VOORSPOEL EN OUDENHOVE”
1772-11-09 Londerzeel MEIER DU PRENNE BEDREIGD
1775-02-07 Londerzeel RUZIE ONDER DE KAARTSPELERS
1781-09-29 Londerzeel PASTOOR FRANCISCUS HERMANS
1784-08-01 Londerzeel “KAASKANTMOLEN”
1784-11-08 Londerzeel DE KLOKKEZELEN EN INBRAAK IN DE TORENKAMER
1785-04-11 Londerzeel ONTSLAG VAN PEETER JAN VERHOFSTADT UIT DE BIJENGILDE
1785-12-19 Londerzeel HET KASTEEL “DRIETOREN”
1787-04-01 Londerzeel HANDGEMEEN
1787-04-01 Londerzeel GEESTELIJKE EN WERELDLIJKE OVERHEDEN 1787-1788
1788-02-17 Londerzeel EEN LADING HAGEL IN HET HOOFD
1789-03-13 Londerzeel PANDGEVING VAN DE HERBERG “SINT SEBASTIAAN”
1790-01-01 Londerzeel 1790-01-01 VERZOEKSCHRIFT VAN DE ORGANIST
1790-01-05 Londerzeel GESCHIL OVER DE VERKOOP VAN LIJN- OF VLASZAAD
1791-04-18 Londerzeel PATRIOTTEN EN KEIZERSGEZINDEN
1795-04-07 Londerzeel HERBERGMEUBILAIR VERNIELD
1796-07-14 Londerzeel HET KANTON LONDERZEEL
1796-11-21 Londerzeel DE POPPENSPELER
1797-05-26 Londerzeel HAGEL
1798-01-01 Londerzeel SOLDATEN VAN NAPOLEON 1792 – 1821
1798-01-01 Londerzeel STATUS ECCLESIÆ SUCCURSALI STI. CHRISTOPHORI MARTYRIS IN LONDERZEELE
1798-10-21 Londerzeel BRIGANDS EN ANDEREN IN LONDERZEEL