Datum Gemeente Titel
1602-00-00 Londerzeel ASSCHREIJHANE
1603-11-03 Londerzeel TOVENAAR OP DE VLUCHT
1603-11-05 Londerzeel PLECHTIGE BELOFTE
OM DE BESCHIKKINGEN VAN EEN VONNIS NA TE LEVEN
1604-03-22 Londerzeel EDEL VAN HOOFFDE ENDE SCHOON VAN STERTE
1605-00-00 Londerzeel SOLDENIERS MAKEN HET DORP ONVEILIG (1605)
1605-08-23 Londerzeel A CHEVAL
1605-10-04 Londerzeel DE LAZERIJ
OF ZIEKENHUIS VAN LONDERZEEL
1606-00-00 Londerzeel Jaar 1606
1606-00-00 Londerzeel DE KOSTER
VRAAGT VRIJSTELLING VAN BELASTINGEN
1606-01-17 Londerzeel 17.01.1606
1606-01-17 Londerzeel 17.01.1606
1606-02-18 Londerzeel 18.02.1606
1606-02-18 Londerzeel 18.02.1606
1606-08-02 Londerzeel 02.08.1606
1606-09-08 Londerzeel HULDEBLIJKEN
VOOR DE PRINS VAN ORANJE
1606-10-24 Londerzeel 24.10.1606
1607-04-29 Londerzeel DE AFREKENING
VAN BROUWER AUGUSTIJN DE STROOPER
1607-05-15 Londerzeel BRAND VAN HERBERG DE KROON
1607-07-03 Londerzeel BLOOTSVOETS
EN IN ONDERKLEED VERGIFFENIS VRAGEN
1608-01-23 Londerzeel 23.01.1608
1608-03-27 Londerzeel BESCHRIJVING VAN EEN ERFOPVOLGING
1608-05-13 Londerzeel 13.05.1608
1608-08-07 Londerzeel 07.08.1608
1608-08-26 Londerzeel 26.08.1608
1608-09-04 Londerzeel 04.09.1608
1608-09-23 Londerzeel 23.09.1608
1609-00-00 Londerzeel PAARD GEBETEN DOOR WOLF
1610-00-00 Londerzeel ACHTERSTALLIG LOON
VOOR STOFFELIJN VAN KERSBEKE, “JONCKWIJFF”
1612-00-00 Londerzeel BELEDIGING VAN DE HULPMEIER
1614-00-00 Londerzeel DE GALG OP DE “KEMPENHEIDE”
1615-05-04 Londerzeel DE OUDE WEG NAAR BRUSSEL
1617-04-30 Londerzeel MEIBOOMBPLANTING BESTRAFT
1617-07-20 Londerzeel AAN DE SCHANDPAAL
1618-01-04 Londerzeel VEROORDEELD TOT DE STROP
1621-12-07 Londerzeel DE KRIEKEN VAN DE BURCHT
1622-00-00 Londerzeel DE RIDDER VAN JERUZALEM
1626-00-00 Londerzeel HET RECHT VAN HET BESTE PAND
1626-04-01 Londerzeel GELDBOETEN
TEN VOORDELE VAN DE LANDSHEER
1626-12-09 Londerzeel DE EED VAN TROUW
AAN DE GRAAF
1626-12-09 Londerzeel DE EED VAN JAN, GRAAF VAN NASSAU
1627-00-00 Londerzeel DE GROOTHEIDE
1627-06-15 Londerzeel NAMPTISSEMENT
1628-03-28 Londerzeel “AEN DE WEDERSIJDE REBELLICH”
1631-02-25 Londerzeel VERBANNING UIT HET LAND VAN GRIMBERGEN
1632-00-00 Londerzeel ONTWETTIGE HANDELINGEN VAN MEIER PEETER DE GOUIJ
1632-09-25 Londerzeel MEIER PEETER DE GOUIJ GESCHORST
1632-11-09 Londerzeel VERERING VAN DE VROUW
1634-02-05 Londerzeel ANDERE GELDBOETES TOT PROFIJT VAN DE LANDSHEER
1635-01-07 Londerzeel “PEYS ENDE VREDE”
1635-12-04 Londerzeel WEDDENSCHAP OM EEN ZWARTE OS
1636-10-27 Londerzeel DOODSTRAF MET HET ZWAARD
1637-07-28 Londerzeel VERWETEN VOOR TOVENAAR
1638-01-01 Londerzeel EEN PAARD VERWORGD
1638-01-30 Londerzeel ENKELE VERWIJZINGEN NAAR DE BURCHT VAN LONDERZEEL
1638-02-10 Londerzeel DE VOGELENZANG
1639-03-29 Londerzeel TWEE CONTRACTEN UIT 1639
1639-04-04 Londerzeel BESLAG
1639-05-17 Londerzeel VERKLEED ALS MELAATSE OM TE BEDELEN
1640-07-01 Londerzeel ELOOI ADDIERS EN ZIJN VROUW ZWAAR BELEDIGD
1646-05-02 Londerzeel HULP VERLEEND BIJ HET BOUWEN VAN EEN SCHUUR
1646-05-19 Londerzeel BROUWERIJ “DE KROON” OP DE MARKT
1646-11-13 Londerzeel TERUGVORDERING VAN EEN HUWELIJKSGIFT
1647-03-13 Londerzeel VERGOEDING AAN DE DORPSHEER, VERSCHULDIGD VOOR EEN WATERAFVOER ONDER DE STRAAT
1647-04-13 Londerzeel VOOR EERHERSTEL EEN MISKELK BETALEN
1647-05-21 Londerzeel VARKENSMARKT
1650-12-23 Londerzeel INHALING VAN DE DORPSHEER
1652-05-14 Londerzeel BEWIJS VAN GOED GEDRAG EN ZEDEN
1655-04-03 Londerzeel DE BURCHT IN DE JAREN 1653 - 1656
1663-11-20 Londerzeel DE SCHULDVORDERING VAN JAN VAN PRAET
1665-12-22 Londerzeel STRAATREINIGING
1666-06-17 Londerzeel LEDEREN WANDTAPIJTEN VOOR HET KOOR VAN DE KERK
1667-01-01 Londerzeel HET SCHALIENHUIS
1669-06-24 Londerzeel AANRANDING VAN HELENA DE SMETH
1672-03-19 Londerzeel OVERZICHT VAN OPEENVOLGENDE OVERDRACHTEN VAN EEN LEEN
1672-11-07 Londerzeel GEDOOD BIJ HET BALSPEL
1675-10-22 Londerzeel OVERLIJDEN VAN DE PRINSES VAN ORANJE
1677-02-14 Londerzeel INSPECTIES VAN DE VERVALLEN BURCHT
1680-09-13 Londerzeel HET LEENHOF VAN PITSENBORCH
1686-12-31 Londerzeel OVERZICHT VAN DE GEMEENTE
1688-02-17 Londerzeel DE LIJKDEUR VAN DE KERK
1689-12-31 Londerzeel ERFOPVOLGING VAN DE JONGSTE ZOON
1690-09-08 Londerzeel BEDREIGING DOOR KASTEELHEREN
1692-12-31 Londerzeel ENKELE BEROEPEN EN AMBACHTEN
1693-04-01 Londerzeel HET BERKENBOS
1696-09-11 Londerzeel SOO VOL GESOPEN ALS EEN VERSMOORDE BEEST
1698-08-26 Londerzeel BORGBRIEVEN