Datum Gemeente Titel
1000-00-00 Londerzeel 'T LAND van GRIMBERGE
1138-00-00 Londerzeel 1138 - 1139 Nicolas, bisschop van Kamerijk, schenkt ...
1140-00-00 Londerzeel 1140 Nicolas, bisschop van Kamerijk, deelt ...
1142-00-00 Londerzeel 1142 - 1159 LONDERZEEL EN DE GRIMBERGSE OORLOG
1220-11-25 Londerzeel 25 NOVEMBER 1220 Geeraard, heer van Grimbergen, verzaakt ...
1241-02-00 Londerzeel FEBRUARI 1241 Ridder Paridan van Eppegem bekrachtigt ...
1242-11-00 Londerzeel NOVEMBER 1242 Robert, advocaat van Arras ...
1249-00-00 Londerzeel 1249 Hendrik, hertog van Lotharingen, deel ...
1292-00-00 Londerzeel 1292 Vrede tussen graaf Jan II van Brabant en Godevaart graaf van Vianen
1297-06-30 Londerzeel 30.06.1297 Traktaat over de meiseniers, tussen ...
1438-12-24 Londerzeel VOORSPOEL Een oorkonde van de schepenen van Geraardsbergen, opgemaakt ...
1440-00-00 Londerzeel ENGELBERT VAN NASSAU EN ANDEREN DOEN OPGAVE VAN HUN LEENGOEDEREN AAN DE HERTOG VAN BRABANT
1450-00-00 Londerzeel VONNIS TE LONDERZEEL IN HET JAAR 1450
1474-00-00 Londerzeel NIEUWE OPGAVE VAN LEENGOEDEREN HET HUIS VAN NASSAU
1478-05-13 Londerzeel AANDEEL PHILIPS VAN URSENE, LEENMAN VAN HET HUIS VAN DENDERMONDE, IN DE KRIJGSTOCHT VAN DE HERTOG VAN BRABANT
1494-01-29 Londerzeel JAN VAN NASSAU
1510-08-24 Londerzeel HOF TE LUITS - LONDERZEEL 24 AUGUSTUS 1510
1516-01-14 Londerzeel ANNA VAN BOILLAIRDE
1522-06-03 Londerzeel 03.06.1522
1522-06-03 Londerzeel 03.06.1522
1523-04-02 Londerzeel 02.04.1523
1526-10-09 Londerzeel 09.10.1526
1528-01-19 Londerzeel 19.01.1528
1530-00-00 Londerzeel Zonder datum, omstreeks 1530
1531-11-20 Londerzeel 20.11.1531
1533-00-00 Londerzeel Jaar 1533
1534-00-00 Londerzeel LONDERZEEL GAAT OVER VAN DENDERMONDE NAAR GRIMBERGEN
1535-00-00 Londerzeel DE BERGKAPEL
1543-00-00 Londerzeel VOORSPOEL, OUDENHOVE, CLOCMAN
1543-00-00 Londerzeel Jaar 1543
1543-00-00 Londerzeel Jaar 1543
1543-03-12 Londerzeel 12.03.1543
1543-03-12 Londerzeel 12.03.1543
1544-01-23 Londerzeel 23.01.1544
1544-03-30 Londerzeel 30.03.1544
1544-03-30 Londerzeel 30.03.1544
1544-03-30 Londerzeel 30.03.1544
1550-09-24 Londerzeel 24.09.1550
1558-04-26 Londerzeel MEISENIERSBRIEVEN
1579-07-26 Londerzeel VERGOEDING
VOOR GENOTEN BESCHERMING OP HET KASTEEL VAN URSENE
1580-03-01 Londerzeel INKWARTIERING
VAN EEN LEGEREENHEID BIJ DE BURGERS
1581-00-00 Londerzeel TROEBELEN
1581-05-10 Londerzeel OORLOGSSCHADE
1582-02-21 Londerzeel DOODVONNIS
1583-00-00 Londerzeel HET VERHEF
1583-05-16 Londerzeel VERGIFFENIS
VOOR JAN VAN DEN VEKENE VOOR ONGEWILDE DOODSLAG
1586-10-09 Londerzeel ANNOTATIE
1587-02-20 Londerzeel HOEVEN “TER HELLEN” EN “VOORSPOEL”
1589-12-15 Londerzeel CONFISCATIE
1595-07-11 Londerzeel DE BREUK VAN DE GILDE “SINTSEBASTIAAN”
1597-00-00 Londerzeel ONDERHOUDSKOSTEN VAN EEN WEESJONGEN
1602-00-00 Londerzeel ASSCHREIJHANE
1603-11-03 Londerzeel TOVENAAR OP DE VLUCHT
1603-11-05 Londerzeel PLECHTIGE BELOFTE
OM DE BESCHIKKINGEN VAN EEN VONNIS NA TE LEVEN
1604-03-22 Londerzeel EDEL VAN HOOFFDE ENDE SCHOON VAN STERTE
1605-00-00 Londerzeel SOLDENIERS MAKEN HET DORP ONVEILIG (1605)
1605-08-23 Londerzeel A CHEVAL
1605-10-04 Londerzeel DE LAZERIJ
OF ZIEKENHUIS VAN LONDERZEEL
1606-00-00 Londerzeel Jaar 1606
1606-00-00 Londerzeel DE KOSTER
VRAAGT VRIJSTELLING VAN BELASTINGEN
1606-01-17 Londerzeel 17.01.1606
1606-01-17 Londerzeel 17.01.1606
1606-02-18 Londerzeel 18.02.1606
1606-02-18 Londerzeel 18.02.1606
1606-08-02 Londerzeel 02.08.1606
1606-09-08 Londerzeel HULDEBLIJKEN
VOOR DE PRINS VAN ORANJE
1606-10-24 Londerzeel 24.10.1606
1607-04-29 Londerzeel DE AFREKENING
VAN BROUWER AUGUSTIJN DE STROOPER
1607-05-15 Londerzeel BRAND VAN HERBERG DE KROON
1607-07-03 Londerzeel BLOOTSVOETS
EN IN ONDERKLEED VERGIFFENIS VRAGEN
1608-01-23 Londerzeel 23.01.1608
1608-03-27 Londerzeel BESCHRIJVING VAN EEN ERFOPVOLGING
1608-05-13 Londerzeel 13.05.1608
1608-08-07 Londerzeel 07.08.1608
1608-08-26 Londerzeel 26.08.1608
1608-09-04 Londerzeel 04.09.1608
1608-09-23 Londerzeel 23.09.1608
1609-00-00 Londerzeel PAARD GEBETEN DOOR WOLF
1610-00-00 Londerzeel ACHTERSTALLIG LOON
VOOR STOFFELIJN VAN KERSBEKE, “JONCKWIJFF”
1612-00-00 Londerzeel BELEDIGING VAN DE HULPMEIER
1614-00-00 Londerzeel DE GALG OP DE “KEMPENHEIDE”
1615-05-04 Londerzeel DE OUDE WEG NAAR BRUSSEL
1617-04-30 Londerzeel MEIBOOMBPLANTING BESTRAFT
1617-07-20 Londerzeel AAN DE SCHANDPAAL
1618-01-04 Londerzeel VEROORDEELD TOT DE STROP
1621-12-07 Londerzeel DE KRIEKEN VAN DE BURCHT
1622-00-00 Londerzeel DE RIDDER VAN JERUZALEM
1626-00-00 Londerzeel HET RECHT VAN HET BESTE PAND
1626-04-01 Londerzeel GELDBOETEN
TEN VOORDELE VAN DE LANDSHEER
1626-12-09 Londerzeel DE EED VAN TROUW
AAN DE GRAAF
1626-12-09 Londerzeel DE EED VAN JAN, GRAAF VAN NASSAU
1627-00-00 Londerzeel DE GROOTHEIDE
1627-06-15 Londerzeel NAMPTISSEMENT
1628-03-28 Londerzeel “AEN DE WEDERSIJDE REBELLICH”
1631-02-25 Londerzeel VERBANNING UIT HET LAND VAN GRIMBERGEN
1632-00-00 Londerzeel ONTWETTIGE HANDELINGEN VAN MEIER PEETER DE GOUIJ
1632-09-25 Londerzeel MEIER PEETER DE GOUIJ GESCHORST
1632-11-09 Londerzeel VERERING VAN DE VROUW
1634-02-05 Londerzeel ANDERE GELDBOETES TOT PROFIJT VAN DE LANDSHEER
1635-01-07 Londerzeel “PEYS ENDE VREDE”
1635-12-04 Londerzeel WEDDENSCHAP OM EEN ZWARTE OS
1636-10-27 Londerzeel DOODSTRAF MET HET ZWAARD
1637-07-28 Londerzeel VERWETEN VOOR TOVENAAR
1638-01-01 Londerzeel EEN PAARD VERWORGD
1638-01-30 Londerzeel ENKELE VERWIJZINGEN NAAR DE BURCHT VAN LONDERZEEL
1638-02-10 Londerzeel DE VOGELENZANG
1639-03-29 Londerzeel TWEE CONTRACTEN UIT 1639
1639-04-04 Londerzeel BESLAG
1639-05-17 Londerzeel VERKLEED ALS MELAATSE OM TE BEDELEN
1640-07-01 Londerzeel ELOOI ADDIERS EN ZIJN VROUW ZWAAR BELEDIGD
1646-05-02 Londerzeel HULP VERLEEND BIJ HET BOUWEN VAN EEN SCHUUR
1646-05-19 Londerzeel BROUWERIJ “DE KROON” OP DE MARKT
1646-11-13 Londerzeel TERUGVORDERING VAN EEN HUWELIJKSGIFT
1647-03-13 Londerzeel VERGOEDING AAN DE DORPSHEER, VERSCHULDIGD VOOR EEN WATERAFVOER ONDER DE STRAAT
1647-04-13 Londerzeel VOOR EERHERSTEL EEN MISKELK BETALEN
1647-05-21 Londerzeel VARKENSMARKT
1650-12-23 Londerzeel INHALING VAN DE DORPSHEER
1652-05-14 Londerzeel BEWIJS VAN GOED GEDRAG EN ZEDEN
1655-04-03 Londerzeel DE BURCHT IN DE JAREN 1653 - 1656
1663-11-20 Londerzeel DE SCHULDVORDERING VAN JAN VAN PRAET
1665-12-22 Londerzeel STRAATREINIGING
1666-06-17 Londerzeel LEDEREN WANDTAPIJTEN VOOR HET KOOR VAN DE KERK
1667-01-01 Londerzeel HET SCHALIENHUIS
1669-06-24 Londerzeel AANRANDING VAN HELENA DE SMETH
1672-03-19 Londerzeel OVERZICHT VAN OPEENVOLGENDE OVERDRACHTEN VAN EEN LEEN
1672-11-07 Londerzeel GEDOOD BIJ HET BALSPEL
1675-10-22 Londerzeel OVERLIJDEN VAN DE PRINSES VAN ORANJE
1677-02-14 Londerzeel INSPECTIES VAN DE VERVALLEN BURCHT
1680-09-13 Londerzeel HET LEENHOF VAN PITSENBORCH
1686-12-31 Londerzeel OVERZICHT VAN DE GEMEENTE
1688-02-17 Londerzeel DE LIJKDEUR VAN DE KERK
1689-12-31 Londerzeel ERFOPVOLGING VAN DE JONGSTE ZOON
1690-09-08 Londerzeel BEDREIGING DOOR KASTEELHEREN
1692-12-31 Londerzeel ENKELE BEROEPEN EN AMBACHTEN
1693-04-01 Londerzeel HET BERKENBOS
1696-09-11 Londerzeel SOO VOL GESOPEN ALS EEN VERSMOORDE BEEST
1698-08-26 Londerzeel BORGBRIEVEN
1700-01-01 Londerzeel DIEFSTAL VAN EEN EGGE
1701-12-14 Londerzeel MEIER ANTOON ROBBERECHTS VERVOERT PER SCHIP 20.230 GULDEN
1704-02-07 Londerzeel CORNELIA VAN DE VEN VERDRONKEN
1706-07-12 Londerzeel DRAMATISCHE SCHIETPARTIJ OP HET DORPSPLEIN
1708-03-01 Londerzeel AANRANDING VAN JOSINA GOIJVAERTS IN HET GASTHUISBOS
1708-07-16 Londerzeel GETUIGENIS VAN JOSINA DE MAIJER
1708-11-27 Londerzeel SAMENVATTING VAN DE AFREKENING VAN MEIER ANTOON ROBBERECHTS VOOR HET JAAR 1708
1709-02-01 Londerzeel ONKOSTENREKENING VAN MEIER ANTOON ROBBERECHTS OVER HET JAAR 1709
1709-04-01 Londerzeel HET LAND EN DE BARONIE VAN GRIMBERGEN
1709-04-15 Londerzeel Generaele metingh ende Caertboeck der Prochie van Londerzeel, gemeten ten jaere 1709 ende 1710 door den landmeter Jan Van Acoleyen
1709-07-16 Londerzeel DE GRIFFIER
1710-08-29 Londerzeel INRICHTING VAN DE WERKELIJKSE MARKT EN VAN EEN JAARMARKT
1714-11-24 Londerzeel HET HOF TER MANNEN
1716-10-24 Londerzeel NALATENSCHAP VAN DOMINICUS DE MEHAUDEN, PASTOOR VAN LONDERZEEL
1722-11-17 Londerzeel METTEN UIJTGANCK VANDE BRANNENDE KEERSSE
1725-04-28 Londerzeel GEVECHT TUSSEN TWEE EDELE HEREN IN DE SCHEPENKAMER
1728-09-24 Londerzeel GEVECHT IN “HET WIT PEERT”
1728-12-22 Londerzeel SLACHTER JAN DER VECKEN IN DE GEVANGENIS
1729-10-13 Londerzeel EEN “PEESE OFT BRUIJTE” IN HET KAARTSPEL
1729-12-31 Londerzeel BLASFEMIE
1730-07-15 Londerzeel BRAND VAN DE KERKTOREN IN 1730
1731-06-14 Londerzeel PALING POREN OP DE VIJVER VAN DE BURCHT
1732-06-27 Londerzeel HEIDENSE EGYPTENAREN OPGEPAKT
1732-09-30 Londerzeel JONKER JAN-BAPTIST VANDER VEKENE BESCHULDIGD
1733-05-21 Londerzeel DE “BELEIDEN” OF GERECHTELIJKE SCHOUWINGEN
1735-01-01 Londerzeel DE VROEGMIS
1741-05-09 Londerzeel DE FAMILIE VAN DE GERECHTSDIENAAR IN OPSPRAAK
1741-06-06 Londerzeel BEDREIGING VAN DE PASTOOR
1741-09-10 Londerzeel BOEKWEIT DORSEN OP ZONDAG
1741-12-08 Londerzeel EEN SCHOT IN DE KNIE
1742-08-13 Londerzeel MULTIPLICATIE
1743-09-06 Londerzeel MOORD
1745-02-13 Londerzeel UIT HET FAMILIEARCHIEF VAN GOTTIGNIES
1745-11-20 Londerzeel DE MANNEN VAN DE VRIJE COMPAGNIE
1745-11-20 Londerzeel VROUW EN DOCHTER VAN DE CHIRURGIJN BELAAGD
1747-06-03 Londerzeel LENING VAN 10.000 GULDEN
1747-09-11 Londerzeel ONTWETTIGE GRONDINNEMING
1750-09-20 Londerzeel HERBERG “HET PAROCHIEHUIS”
1752-12-07 Londerzeel DE BIJENGILDE VAN SINT AMBROSIUS
1754-07-08 Londerzeel SLUITINGSUUR DER HERBERGEN
1757-02-28 Londerzeel VERKOOP VAN DE BURCHT
1757-06-06 Londerzeel OVERDRACHT VAN DE BURCHT AAN JOZEF MIDAVIN
1760-11-23 Londerzeel VERDERE VERKAVELING VAN HET DOMEIN DE BURCHT
1764-02-24 Londerzeel TRANSPORT VAN D’LANT ENDE HEERLIJCKHEIJDT VAN LONDERZEELE
1764-11-25 Londerzeel KERKGEBOD OVER DE VERKOOP VAN DE HEERLIJKHEID VAN LONDERZEEL.
1765-09-16 Londerzeel ONTSLAG VAN DE OUDE EN AANSTELLING VAN DE NIEUWE SCHEPENBANK
1766-11-16 Londerzeel OPRICHTING VAN EEN NIEUWE SCHOOL IN HET SCHALIËNHUIS
1770-02-26 Londerzeel BROUWERIJ “DE DRIE KONINGEN”
1771-03-01 Londerzeel ENKELE BIJNAMEN OPGETEKEND IN DE GEMEENTEREKENINGEN
1771-05-02 Londerzeel DE HOEVE “VOORSPOEL EN OUDENHOVE”
1772-11-09 Londerzeel MEIER DU PRENNE BEDREIGD
1775-02-07 Londerzeel RUZIE ONDER DE KAARTSPELERS
1781-09-29 Londerzeel PASTOOR FRANCISCUS HERMANS
1784-08-01 Londerzeel “KAASKANTMOLEN”
1784-11-08 Londerzeel DE KLOKKEZELEN EN INBRAAK IN DE TORENKAMER
1785-04-11 Londerzeel ONTSLAG VAN PEETER JAN VERHOFSTADT UIT DE BIJENGILDE
1785-12-19 Londerzeel HET KASTEEL “DRIETOREN”
1787-04-01 Londerzeel HANDGEMEEN
1787-04-01 Londerzeel GEESTELIJKE EN WERELDLIJKE OVERHEDEN 1787-1788
1788-02-17 Londerzeel EEN LADING HAGEL IN HET HOOFD
1789-03-13 Londerzeel PANDGEVING VAN DE HERBERG “SINT SEBASTIAAN”
1790-01-01 Londerzeel 1790-01-01 VERZOEKSCHRIFT VAN DE ORGANIST
1790-01-05 Londerzeel GESCHIL OVER DE VERKOOP VAN LIJN- OF VLASZAAD
1791-04-18 Londerzeel PATRIOTTEN EN KEIZERSGEZINDEN
1795-04-07 Londerzeel HERBERGMEUBILAIR VERNIELD
1796-07-14 Londerzeel HET KANTON LONDERZEEL
1796-11-21 Londerzeel DE POPPENSPELER
1797-05-26 Londerzeel HAGEL
1798-01-01 Londerzeel SOLDATEN VAN NAPOLEON 1792 – 1821
1798-01-01 Londerzeel STATUS ECCLESIĆ SUCCURSALI STI. CHRISTOPHORI MARTYRIS IN LONDERZEELE
1798-10-21 Londerzeel BRIGANDS EN ANDEREN IN LONDERZEEL
1827-01-23 Londerzeel Sneeuw blijft liggen tot 26/02/1827
1828-01-08 Londerzeel Overlijden van graaf in Wenen
1828-01-15 Londerzeel Ganzen vliegen over Londerzeel
1828-02-04 Londerzeel Goed weer: mensen lopen blootsvoets
1828-03-14 Londerzeel Brouwerszoon valt in brouwkuip en sterft.
1828-07-05 Londerzeel Verschrikkelijk onweer: Topmolen omgevallen
1829-03-01 Londerzeel Slecht weder
1830-08-25 Londerzeel NOTARISZOON IN BRUSSEL GESNEUVELD
1831-01-01 Malderen Kasteel van Masselaer wordt afgebroken
1833-10-06 Londerzeel Cholera epidemie te Londerzeel: vele doden.
1837-01-01 Londerzeel DE ZUSTERS URSULINEN IN LONDERZEEL
1837-01-01 Londerzeel DOKTER CORNELIUS J. OOMEN 1837 - 1852
1842-07-02 Londerzeel EENEN SCHRIKKELIJKEN MAN
1847-07-20 Londerzeel DE BOOGSCHUTTERSGILDE SINTSEBASTIAAN
1850-10-01 Londerzeel DE TROMPET, HET VARKEN EN EEN KAT
1853-01-01 Londerzeel RESTAURATIE VAN DE KERK
1865-02-17 Londerzeel POLITIEREGLEMENT
1868-04-16 Londerzeel HET KERKHOF
1872-07-01 Londerzeel GEMEENTERAADSVERKIEZING VAN 1872
1875-09-24 Londerzeel BRANDWEER
1889-03-30 Londerzeel HET OUDERLINGENTEHUIS
1898-05-23 Sint-Jozef Pieter Jan Lauwers maakt het te bont op de jaarmarkt van Sint-Jozef
1984-06-08 Londerzeel Stichting Geschied- en Heemkundige Kring van Londerzeel
1998-01-01 Londerzeel NAMEN VAN MEIERS VAN DE BANK VAN LONDERZEEL EN VAN DE LEENEN LAATHOVEN
2002-10-19 Londerzeel W E B S I T E